6 کتاب برای شروع به انگلیسی خواندن

Tina Seelig - What I Wish I Knew When I Was 20 BookZyfa

What I Wish I knew When I Was Twenty

کاش وقتی بیست ساله بودم می‌دانستم

سطح: مقدماتی – اینترمدیت

لهجه: آمریکایی

Francesca Cavallo - Good Night Stories for Rebel Girls BookZyfa

Good Night Stories for Rebel Girls

قصه‌های شب برای دختران جسور جلد اول و دوم

سطح: مقدماتی – اینترمدیت

لهجه: لهجه‌های مختلف (گویندگان متعدد)

Paulo Coelho - Alchemist BookZyfa

The Alchemist

کیمیاگر

سطح: مقدماتی – اینترمدیت

لهجه: بریتیش

J. R. R. Tolkien - The Hobbit BookZyfa

The Hobbit

هابیت

سطح: اینترمدیت

لهجه: آمریکایی

Darren Hardy - The Compound Effect BookZyfa

The Compound Effect

اثر مرکب

سطح: اینترمدیت

لهجه: آمریکایی

Stephen R. Covey - The 7 Habits of Highly Effective People BookZyfa

The Sevon Habits of Highly Effective People

هفت عادت مردمان موثر

سطح: اینترمدیت

لهجه: آمریکایی

0