Robert Langdon series Banner bookzyfa

مجموعه رابرت لانگدن

«رابرت لانگدن» مجموعه کتابی داستانی از «دن براون» نویسنده‌ی آمریکایی است. شخصیت‌های اصلی کتاب درگیر داستانی با مضامین تاریخی و مسیحیت هستند. بعد از بحث و جدل پیرامون روایت کتاب، نویسنده‌ی کتاب در وبسایت شخصی خود اظهار کرد که کتاب‌های او ضدمسیحیت نیستند و خود او دائما در یک سفر معنوی درونی به سر می‌برد.
قهرمان داستان، رابرت لانگدن که هم‌نام با کتاب است، یک استاد شمایل‌شناسی و نمادشناسی مذهبی دانشگاه هاروارد است. در ابتدای داستان او به یک مرکز تحقیقاتی سوئیسی احضار می‌شود تا نمادی رمزآلود را که از سینه‌ی یک جسد (فیزیکدانی مقتول) پیدا کرده‌اند را تجزیه و تحلیل کند. آنچه او کشف می‌کند غیرقابل تصور است: یک انتقام مرگبار علیه کلیسای کاتولیک توسط یک سازمان زیرزمینی با قدمت چند قرن به نام «اشراقیون».
لانگدن در رم با دانشمندی زیبا و مرموز به نام «ویتوریا وترا» می‌پیوندد تا به کمک یکدیگر واتیکان را از یک خطر احتمالی نجات دهدند. آنها احتمال می‌دهند که گروه اشراقیون قصد دارند تا به وسیله‌ی یک بمب ساعتی جلسه‌ی انتخاب و تعیین پاپ را منفجر کنند. در این ماجراجویی این دو نفر کشفی به مراتب ترسناک‌تر می‌کنند: این راز که درون دخمه‌های مهروموم‌شده، مقبره‌های خطرناک، کلیساهای متروک و اسرارآمیزترین سرداب روی زمین پناهگاه‌های فراموش‌شده‌ی اشرافیون وجود دارد.

0