رفع مشکل دانلود

با توجه به گزارش تعدادی از کاربران، متاسفانه در برخی موارد (زیر 10 درصد افراد)، لینک دانلود برای کاربران کار نمی‌کند. ضمن عذرخواهی از مشکل بوجود آمده، با استفاده از آموزش های زیر و با توجه به سیستم خود، به راحتی نسبت به رفع این مشکل اقدام کنید.

اگر باز هم با مشکل روبرو شدین، حتما با پشتیبانی تماس بگیرید.

0