Great Courses Page Banner BookZyfa

درباره دوره ها

در این صفحه مجموعه‌ای از دوره ها و آموزش هایی گردآوری شده که با گذراندن آن دانشی کسب خواهید کرد که در هیچ کلاس درسی‌ای یافت نمیشود.

اساتید برجسته‌ی جهانی با استفاده از زبانی ساده، علم خود را در اختیار علم آموزان قرار میدهند. این دوره ها همانند کلاس درسی و اکثرا دارای جزوه‌ای راهنما برای راحتی بیشتر هستند.

با گذراندن این دوره ها علاوه بر بالا بردن سطح علمی و دانش عمومی، شما قادر خواهید بود، لغات و اصطلاحات تخصصی پیرامون موضوعات مختلف را بیاموزید.

آموزشی

Courses
0